Behandeling voor eetstoornissen

Wat is een eetstoornis precies?

De term ‘eetstoornis’ verwijst naar abnormaal eetgedrag dat op de een of andere wijze gekoppeld is aan een overmatige obsessie met het eigen gewicht en/of fysieke voorkomen. We spreken van een eetstoornis als het psychosociaal functioneren hierdoor verstoord wordt of de fysieke gezondheid in gevaar komt. De prototypische eetstoornissen zijn:

  • Anorexia Nervosa
  • Boulimia Nervosa
  • Eetbuistoornis
  • Eetstoornis die niet onder bovenstaande drie valt (Niet anderszins omschreven, NAO)

De eetstoornissen die het vaakst bij een aan middelen gebonden stoornis (verslaving) voorkomen zijn boulimia nervosa en een eetstoornis NAO. Vaak hebben patiënten met bulimia in het verleden aan anorexia nervosa geleden. Een onderdrukte eetstoornis treedt vaak weer op na de behandeling van een verslaving wanneer alcohol en/of drugs niet meer worden gebruikt.

Aanmelden

Bij aanmelding screenen wij elke patiënt op eetstoornissen. Aan de hand van de voorgeschiedenis met eventuele eetstoornissen wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld voor de patiënt.

Behandeling voor eetstoornissen bij Castle Craig

Bij Castle Craig behandelen we tevens alcohol- en drugsverslaafden die daarnaast ook lijden aan de gevolgen van een eetstoornis. Iedereen met een eetstoornis en afhankelijkheid van middelen wordt beoordeeld door een psychiater en door Glynis Read, onze specialist voor eetstoornissen. Zij zullen beoordelen of opname mogelijk is. Opname is niet mogelijk voor anorektische patiënten of voor boulimiapatiënten die actief purgeren (braken opwekken of laxeermiddelen gebruiken). De behandeling van de eetstoornis is onderdeel van de therapie voor alcohol- en drugsverslaving.

Door de eetstoornis heeft de patiënt een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen dat zich vervolgens uit in herhalend verslavend gedrag. Impulsiviteit en perfectionisme kunnen andere kenmerken van mensen met een eetstoornis zijn. Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waar patiënten worden ondersteund door ervaren behandelaar. Dit stelt de patiënt in staat aan het herstelproces te werken. Tijdens de behandeling wordt het eetgedrag van de patiënt nauwlettend gevolgd en wordt het gewicht regelmatig gecontroleerd.

Therapie voor eetstoornissen

De behandeling bij Castle Craig Schotland wordt ook wel het Castle Craig model, een uitgekiend behandelprogrogramma voor de  behandeling van verslavingsgedrag. Onze therapie voor eetstoornissen is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en vindt plaats in zowel individuele gesprekken als in groepstherapie. Patiënten maken kennis met de zelfhulpgroepen van de Anonieme Overeters.

Groepstherapie verzorgt de basis van de behandeling. De groepen zijn goed voor het verwerven van kennis en meer zelfvertrouwen. De individuele therapie is gericht op de behoeften van de patiënt en vult de groepstherapie aan. Met een succesvolle behandeling vindt een vergroting van zelfacceptatie plaats en wordt geleerd beter om te gaan met obsessief-compulsief gedrag.

Door patiënten te onderwijzen over eetstoornissen, proberen wij de negatieve spiraal van gedachten en gedrag te doorbreken. Op deze manier helpen we de patiënten anders te denken, te voelen en te handelen.

Het programma voor eetstoornissen wordt geleid door Glynis Read, Klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Voorbereiden van maaltijden

Onze keuken verzorgt drie voedzame maaltijden en drie snacks per dag. Het personeel werkt samen met de patiënten met een eetstoornis aan de ontwikkeling van een normaal eetpatroon.

Onder medische controle valt het in de gaten houden van de elektrolytenbalans, het gewicht en ook het eetgedrag. Indien nodig worden voedingssupplementen voorgeschreven.