Medicijnverslaving

In veel landen wereldwijd is het gebruik en misbruik van medicijnen in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is ook in Nederland het geval. Pijnstillers, antidepressiva, kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld benzodiazepinen) en andere medicijnen worden regelmatig door de huisarts voorgeschreven. Sommige van deze potentieel verslavende medicijnen zijn ook zonder recept bij een apotheek verkrijgbaar.

Medicijnen kunnen verslavend zijn. Deze middelen zijn vaak niet illegaal, waar bijvoorbeeld cocaïne en heroïne dat wel zijn. Maar door de voorgeschreven dosering van deze medicijnen te overschrijden of door de medicijnen te combineren met alcohol en/of drugs hebben ze vaak dezelfde effecten op het lichaam en kunnen daardoor tot misbruik en afhankelijkheid leiden.

Medicijnverslaving in Nederland

De omvang en het probleem van medicijnverslavingen wordt in Nederland vaak onderschat. Dat is verrassend, gezien het feit dat het aantal mensen dat dagelijk slaappillen of kalmeringsmiddelen gebruikt op een half miljoen geschat wordt.

De meest gebruikte medicijnen voor slaap- en stemmingsstoornissen zijn de zogenaamde benzodiazepinen. Deze medicijnen hebben een verslavende werking op mensen wanneer ze voor langdurige periodes gebruikt worden. Daarom wordt het sterk aangeraden deze middelen niet langer dan 6 weken te gebruiken. Helaas wordt dit advies vaak genegeerd.