Iedere patiënt is een uniek individu

Mensen die verslaafd zijn en zich aanmelden bij Castle Craig wordt gezien als een uniek individu. We zorgen dat het behandelplan past bij de behoefte van de patiënt. Na een intakegesprek worden onze patiënten naar onze verslavingskliniek doorverwezen. We hebben een ervaren en toegewijd team van experts op het gebied van verslavingen die patiënten helpen naar een langdurig herstel met een gepersonaliseerde combinatie van medische behandeling, therapie en complementaire therapie. Dit alles is afgestemd in het persoonlijk behandelplan van de patiënt.

Een persoonlijk behandelplan heeft vele voordelen, zoals:

  • Zorg op maat: therapie die niet alleen gericht is op verslaving, maar ook de onderliggende oorzaken om het risico op een terugval te verkleinen
  • Langdurig herstel: intensieve behandeling zorgen voor blijvend resultaat
  • Aanleren van nieuwe gewoontes: patiënten leren beter en effectiever om te gaan met moeilijke situaties in de echte wereld (of in hun thuissituatie);
  • Ook aandacht voor het lichaam: het lijf van patiënten is vaak beschadigd als gevolg van jaarlijks misbruik van alcohol en drugs. Ons full-time medisch team staat 24/7 klaar om de patiënt medisch te behandelen;
  • Een persoonsgerichte aanpak: de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen patiënt, therapeut en andere patiënten. Het herstelproces is daardoor bewezen effectiever en succesvoller.

Castle Craig werkt op multidisciplinaire wijze aan het persoonlijk behandelplan. De patiënt wordt tijdens het opstellen van dit plan volledig gescreend op medische, mentale en bijzonderheden omtrent zijn of haar verslaving.

De wensen en behoeften van de patiënt worden meegenomen bij het opstellen van het behandelplan. De patiënt wordt bij afronding van het opstellen van het behandelplan gevraagd om het document te te tekenen en daarmee de behandeling te starten.

Iedere patiënt is een uniek individu

Alle patiënten die ons benaderen voor hulp lijden in bijna alle gevallen daadwerkelijk aan een verslaving. Hoewel patiënten de verslaving vaak dezelfde problemen en symptomen oplevert, heeft iedere patiënt ook een unieke persoonlijkheid en een eigen verhaal, waardoor zorg op maat belangrijk is.

We bieden passende en specifieke therapieën voor iedere vorm van verslaving en onderliggende problematiek zoals dubbele diagnoses.