Verslaving is een destructieve ziekte, die een totaal ontwrichtende invloed kan hebben op het fysiek en leven van de patiënt, maar ook van zijn omgeving. Meer informatie over onze therapie en behandeling staat op de pagina “Onze Verslavingszorg”.

Om verslaving goed te kunnen behandelen, moet men eerst begrijpen wat verslaving precies inhoudt. Wij vinden vier zaken belangrijk om te vertellen over het begrip verslaving.

Ten eerste is het goed om te begrijpen dat wij verslaving zien als een primaire, chronische en progressieve psychische stoornis. Maar ons werk en onze zorg gaat het uit naar het behandelen van verslaving door middel van ons speciaal ontwikkelde Castle Craig model. Verslaving is volgens ons een behandelbare ziekte, die het best behandeld kan worden door volledige abstinentie (geheelonthouding) na te streven.