Het Castle Craig Model

De behandelmethode van Castle Craig is gebaseerd op het Castle Craig Model, een unieke mengeling van evidence based therapieën om mensen af te helpen van alcoholisme en andere verslavingen. Het primaire doel van elke patiënt is de onthouding van geestverruimende en psychoactieve middelen.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een opname op onze Intensive Care Unit duurt gemiddeld zes weken. Gedurende deze periode maken patiënten kennis met de 12 stappen. Ze leren hun leven opnieuw in te richten en identificeren onderdrukte emoties die daarbij in de weg staan – zoals schaamte, ontkenning of een trauma.

Na de eerste behandelfase zullen veel patiënten overstappen naar de Extended Care Unit. Hier kunnen ze zich verder voorbereiden op de re-integratie in de samenleving en leren ze een terugval voorkomen.

Individueel behandelplan

Castle Craig stelt altijd in goed overleg met patiënten en hun familie een behandelplan op. Samen met onze therapeuten en medisch specialisten wordt gekeken naar iemands (medische) geschiedenis en actuele gesteldheid. Aan de hand daarvan wordt een individueel behandelplan opgesteld, dat in de loop van het traject diverse malen wordt herzien en waar nodig aangepast. Bij de overstap naar de Extended Care Unit zal een hierin gespecialiseerde therapeut de situatie opnieuw beoordelen.

Detoxificatie. De eerste behandelfase

De eerste stap is om de patiënt zo snel, comfortabel en veilig mogelijk te laten ontwennen van het gebruik van alcohol of drugs. Dit proces kan risicovol zijn als er geen goede begeleiding wordt geboden. Waar nodig schrijven we medicijnen voor om  symptomen van ontwenning te overkomen. De dosering zal geleidelijk worden afgebouwd totdat de patiënt volledig ontwend is.

Detoxificatie is essentieel, maar kan de behoefte aan verslavende middelen niet volledig wegnemen. Het is daarom belangrijk om meteen te starten met therapie, die patiënten helpt hun gedachten te verzetten, doelen te formuleren en een band op te bouwen met lotgenoten en behandelaars. Aanvullende specialistische (psycho)therapie zal patiënten hierin optimaal begeleiden.

Patiënten kunnen tijdens het ontwenningsproces gespannen zijn of slaapproblemen hebben. Onze artsen en verpleegkundigen zijn daarom 24 uur per dag aanwezig om ze te steunen, gerust te stellen of medische hulp te bieden. Elke vier uur, ook ’s nachts, zal een verpleegkundige langskomen om te kijken hoe het gaat. Door de situatie constant te monitoren, kan medicatie altijd op het juiste tijdstip worden toegediend.

Ontwennen van alcohol

Ontwennen van alcohol duurt normaal gesproken drie tot zeven dagen – afhankelijk van de persoon en de mate van gebruik. Meestal maken we hierbij gebruik van het medicament Chloordiazepoxide, dat dit proces kan verzachten en ontwenningsverschijnselen kan verminderen. De dosering wordt gedurende de behandeling aangepast. Ook zullen, waar nodig, voedings- en vitaminesupplementen worden voorgeschreven.

Ontwennen van drugs

Dit proces kan, afhankelijk van het type drugs en de mate van gebruik, één tot zes weken tijd in beslag nemen. Met name de ontwenning van benzodiazepine vraagt veel tijd en inspanning. Ook begeleiden we patiënten die moeten afkicken van heroïne en methadon, waarbij zorgvuldig gedoseerde hoeveelheden Subutex worden gebruikt om de symptomen te verzachten.

Onze therapieën

Onderwijs

Veel patiënten weten bij  hun aankomst in Castle Craig niet precies wat er met ze aan de hand is. Ons lesprogramma biedt ze een theoretisch kader om hun verslaving beter te begrijpen. Het is belangrijk dat patiënten inzien dat ze geen morele afwijking hebben, maar dat ze ziek zijn. Ze worden zich bewust van gedragspatronen die bij een verslaving horen. Het doorgronden van deze patronen is essentieel voor het behandelingsproces en een duurzaam herstel.

Individuele therapie

Van alle behandeltechnieken in Castle Craig is individuele psychotherapie één van de voornaamste. Veel van onze therapeuten zijn zelf getroffen geweest door een verslaving en kunnen patiënten helpen door te praten over moeilijke en persoonlijke onderwerpen. Deze sessies vinden op zijn minst twee keer per weer plaats en zijn ervoor om het inzicht van patiënten in hun verslaving te vergroten. Het identificeren van onderliggende trauma’s en emoties is van groot belang voor het herstelproces.

Groepstherapie

Tweemaal daags vinden groepsgesprekken plaats onder begeleiding van één van onze ervaren therapeuten. Patiënten praten over hun leven, helpen elkaar met het oplossen van problemen of presenteren hun ervaringen rondom een bepaald probleem, zoals de manier waarop angst of schaamte hun herstel in de weg staat. Groepstherapie stelt patiënten in staat om hun zelfbewustzijn te vergroten, schaamte en schuld te relativeren en situaties te herkennen die tot een mogelijke terugval kunnen leiden.

Cognitieve gedragstherapie

Een negatieve gedachte of houding van de patiënt kan het herstelproces in de weg staan. Cognitieve gedragtherapie helpt deze ‘blokkades’ te verwijderen. Speciaal hiervoor getrainde specialisten leren patiënten eigen verantwoordelijkheid te nemen, in plaats van in de slachtofferrol te kruipen. Ook worden vaardigheden aangeleerd die helpen om dwangmatige gevoelens te beheersen en om te gaan met schuldgevoel, ontkenning, of angst.

Verwerking van trauma’s

Traumatische ervaringen zoals mishandeling, verwaarlozing of een sterfgeval vormen grote obstakels bij het overwinnen van een verslaving. Indicaties van een trauma bij een patiënt worden in het vroegste stadium van de behandeling opgemerkt en meegenomen in het individuele behandelplan.

Behandeling van eetstoornissen

Door alcohol- en drugsgebruik krijgt het lichaam onvoldoende vitamines en mineralen binnen. Daarnaast kan het zijn dat iemand naast zijn verslaving lijdt aan boulimia, een eetbuienstoornis of Anorexia Nervosa. Voor volledig herstel is een goed en gebalanceerd voedingspatroon essentieel. Patiënten met een eetstoornis krijgen daarom dieetadviezen en begeleiding bij het aanpassen van hun eetgewoonten.

Behandeling van een gokverslaving

Een bekende ‘gedragsverslaving’ is het spelen van (online) gokspellen of het bezoeken van casino’s. Een dergelijke verslaving kan leiden tot grote financiële problemen, moeilijke situaties op het werk, een verstoord familieleven of – in extreme gevallen –zelfmoord. Onze therapeuten verzorgen een speciaal programma en begeleiden een Gamblers Anonymous groep, waarbij patiënten worden geholpen van hun gokverslaving af te komen.

Hulp bij leedverwerking

Achter de verslavingsproblemen van sommige patiënten gaat veel onverwerkt verdriet schuil. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals een scheiding, ontslag of het verlies van een geliefde. In Castle Craig kunnen patiënten een therapie volgen die gericht is op de verwerking van dit verdriet. Ze delen hun gevoelens met elkaar of met hun therapeut en leren om te gaan met de vijf stadia van verdriet: ontkenning, boosheid, zelfkritiek, depressie en acceptatie.

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing (EMDR)

Deze therapeutische interventietechniek kan de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang helpen. Onverwerkte trauma’s zijn niet zelden een belangrijke oorzaak van verslaving. De EMDR-therapie helpt weggestopte herinneringen te boven te komen, waardoor patiënten hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen en hun verleden een plek kunnen geven. Alleen dan kan een verslaving met succes overwonnen worden.

Meditatie

Het is bewezen dat meditatie een stimulerende werking heeft op het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor optimisme, creativiteit en welbevinden. Castle Craig gebruikt meditatietechnieken in één op één sessies voor patiënten die kampen met psychische klachten zoals stress, angsten, dwangneuroses of depressies.

Betrokkenheid van de familie

Een verslaving raakt niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar familie, vrienden en andere naasten. Vanaf het moment dat iemand contact met Castle Craig opneemt, betrekken we de dierbaren van de patiënt bij de behandeling. Een speciale familietherapie stelt direct betrokkenen in staat om gevoelens van verdriet, schaamte of boosheid te delen en kan helpen om beschadigde relaties opnieuw op te bouwen. Support hun omgeving is essentieel voor een succesvol herstel van patiënten.

Aanvullende therapieën

Ter aanvulling op de kern van ons behandelplan, kunnen patiënten verschillende therapieën of workshops volgen die hun mentale, psychische of lichamelijke welbevinden ten goede komen, zoals:

Kunst

Bezig zijn met kunst bevorderd iemands creativiteit en zelfverzekerdheid. Het verminderd stress en biedt de mogelijkheid om gevoelens op een andere manier te uiten.

Hyperbare zuurstoftherapie

Het inademen van pure zuurstof bevordert het natuurlijke herstelvermogen van het lichaam, heeft een ontgiftende werking en kan slaappatronen verbeteren.

Equine Assisted Psychotherapy (EAP)

EAP is een experimentele, veelbelovende therapie waarbij patiënten onder begeleiding van een professional met paarden werken. De dieren kunnen een grote impact hebben op het herkennen van gevoelens en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen.

Drummen

Muziek maken, in dit geval drummen of slagwerk, kan genezend werken. Het helpt gedachten te ordenen, emotionele blokkades op te heffen of stress te ontladen. Daarnaast bevordert het de samenwerking en onderlinge communicatie.

Wat we nog meer bieden

 • Acupunctuur
 • Thaise massage
 • Aromatherapie
 • Ontspanningstherapie
 • Dans
 • Voedingsbegeleiding
 • Fitness en outdoor activiteiten
 • Terugvalpreventie therapie
 • Zelfbeeld therapie
 • Gedragstherapie

Extended Care

Na zes weken van intensieve zorg en begeleiding in de Intensive Care Unit is het gebruikelijk dat patiënten ‘verhuizen’ naar de Extended Care. In deze periode ligt de nadruk op terugvalpreventie en het bevorderen van assertiviteit en eigen verantwoordelijkheid. Ook kunnen patiënten behandeld worden voor een posttraumatisch stresssyndroom (PTSD).

Elke extra dag die in de Extended Care wordt doorgebracht, verminderd de kans op een terugval. De kosten voor dit vervolgtraject zijn aanzienlijk lager dan voor de intensieve zorg fase.

Locatie

De Extended Care afdeling is gescheiden van de overige vertrekken, maar bevindt zich wel op hetzelfde landgoed – enkele minuten lopen vanaf het hoofdgebouw.

Er zijn verschillende huizen met één- of tweepersoonskamers (waarvan de meeste met en-suite badkamer), een gemeenschappelijke eetkamer, diverse keukenblokken en een woonkamer met televisies en internettoegang. Ook beschikt de afdeling over een eigen fitnessruimte.

Dubbele diagnose

Het Extended Care programma is in het bijzonder geschikt voor patiënten met een dubbele diagnose. Dat wil zeggen dat ze naast hun verslaving kampen met psychische problemen die het herstelproces bemoeilijken – zoals een depressie, eetstoornis of angstaanvallen.

Het is moeilijk om patiënten met een dubbele diagnose te behandelen in hun eigen leefomgeving, omdat de kans op terugval dan groot is. In de besloten en veilige omgeving van Castle Craig is dit risico vele malen kleiner. Persoonlijke begeleiding en specialistische zorg leggen de basis voor een leven lang zonder drugs of alcohol.

Nazorg

Voor alle patiënten die Castle Craig verlaten wordt een tweejarig nazorgplan opgesteld dat de overgang naar de thuissituatie minder ingrijpend maakt. Deze voortdurende hulp en steun, ook na het eigenlijke verblijf, is essentieel voor het slagen van de behandeling op lange termijn.

Support van de gemeenschap

Een verslaving moet je elke dag opnieuw overwinnen. Castle Craig wil patiënten uitrusten met de juiste middelen om levenslang onafhankelijk te zijn. We doen dit onder andere door contact te leggen met lokale organisaties in de omgeving van patiënt die hierbij ondersteuning kunnen bieden.

Advies ter voorkoming van een terugval

Castle Craig bereidt patiënten zo goed mogelijk voor op hun terugkeer in de samenleving. Ons team van artsen, therapeuten en verpleegkundigen helpt ze om:

 • Een verslaving als een chronische ziekte te accepteren: patiënten moeten er voor rest van hun leven aan werken om abstinent van middelen te kunnen leven.
 • Eerlijk en open te zijn: gevoelens verdrukken of verbergen werkt averechts.
 • Het gevaar van ontkenning in te zien: focussen op positieve korte termijneffecten kan op de lange termijn schadelijk werken.
 • Verleidingen te herkennen – en hiermee om te gaan.
 • Negatieve gevoelens te overwinnen: emoties zoals angst, frustratie, zelfmedelijden of schuld kunnen een terugval veroorzaken.
 • Zelfvertrouwen te herwinnen: een positief zelfbeeld zonder alcohol of drugs is essentieel.
 • Vereenzaming te voorkomen: patiënten worden gestimuleerd om na thuiskomst NA/AA bijeenkomsten bij te blijven wonen
 • Risicovolle situaties te mijden: plaatsen, mensen en situaties die de verleiden tot het consumeren van alcohol of drugs moeten herkend en vermeden worden.
 • Attent te zijn op ‘veilige’ drugs: het gebruik van legale middelen zoals tranquilizers, pijnstillers of slaaptabletten kan leiden tot een nieuwe verslavingscyclus.
 • Een lang ontwenningsproces te doorstaan: voor sommige patiënten kan het tot een jaar duren voor de hersenen bepaalde drugs (bijvoorbeeld benzodiazepinen) ontwend is.

Contact houden met Castle Craig

Patiënten kunnen ten alle tijde terugkeren naar onze ontwenningskliniek of één van de andere locaties. Bijvoorbeeld voor een wekelijkse groepstherapie of een gesprek met de therapeut. Onze jaarlijkse reünie biedt oud-patiënten, personeel en vrienden van Castle Craig de mogelijkheid om elkaar te weer ontmoeten. Neem contact met ons op als u langs zou willen komen of als u vragen heeft over de behandeling van alcoholisme of een drugsverslaving in ons zorgcentrum.