Problemen door alcohol- en drugsgebruik op het werk komen vaker voor dan vaak gedacht wordt. Het aantal werknemers in Nederland met een alcohol-, drugs- of andere verslaving wordt tussen de 3 en 6 procent geschat. Vaak wordt de verslaving pas opgemerkt als er een crisissituatie ontstaat. Werkgevers die zich zorgen maken over het alcohol- en drugsgebruik van een werknemer kunnen in deze sectie informatie en advies vinden.

Verslaving op de werkvloer

Veel werkgevers en HR-managers zeggen over verslaving op hun eigen werkvloer:

“Hier gebeurt zoiets niet!”

Het gebruik en/of misbruik alcohol en drugs vindt vaak plaats buiten het gezichtsveld van de manager or werkgever. De effecten die dit gebruik en/of misbruik hebben op de medewerker en het bedrijf zijn wel merkbaar. De werknemer in kwestie is vaker afwezig en de prestaties verslechteren. In eerste instantie worden fouten die veroorzaakt worden door (symptomen van) de verslaving door de vingers gezien door manager en/of collega’s. In een latere fase leiden de fouten echter vaak tot onrust en achterstand op de werkvloer.

Werkgevers, werknemers en behandeling voor verslaving

Wanneer een werkgever signalen herkent van mogelijk gebruik en/of misbruik van alcohol of drugs bij een werknemer, is het van groot belang zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Een veelal passende actie is om deze persoon door te verwijzen naar een arboarts of Castle Craig, zodat we het probleem kunnen inventariseren en waar nodig overgaan tot behandeling. Belangrijk is dat de medewerker ook bereid wordt gevonden om deze stappen te zetten. Vroeg ingrijpen met behulp van intensieve behandeling vergroot de kans aanzienlijk dat een werkgever opgeleidde en ervaren medewerkers voor de organisatie kan behouden, wat op de lange termijn geld bespaart.

Voornamelijk het gebruik en/of misbruik van cocaïne onder werknemers in Nederland neemt toe. Cocaïne zorgt voor een tijdelijke toename in helderheid en zelfvertrouwen, maar het is een zeer verslavend middel en al snel is het in toenemende mate nodig om het gewenste effect te bereiken. Op lange termijn leidt cocaïnegebruik tot verminderde concentratie en een verslechterd geheugen. Ook heeft cocaine een negatieve werking op het beoordelingsvermogen en de besluitvorming.

Lees hier meer over cocaïneverslaving

« Many cocaine users are ‘functioning addicts’ for ten years or more. But excessive use of cocaine can lead to dysfunctional judgment, risky decision-making and reckless gambling with company assets. »

-Peter McCann, Chairman of Castle Craig

Hulp zoeken

Castle Craig bestaat uit een uitgebreid team van medisch en psychotherapeutisch gespecialiseerde behandelaren. Ons team heeft professionele en persoonlijke ervaring met het succesvol behandelen van alcohol-, drugs- en andere verslavingen. Daarnaast beschikken we over gespecialiseerde behandelaren op het gebied van problemen gerelateerd aan stress, angst, en depressie of stoornissen zoals burn-out.

Castle Craig biedt:

  • Advies aan organisaties en werkgevers over hoe om te gaan met problemen gerelateerd aan het gebruik en/of misbruik van alcohol en drugs op de werkvloer;
  • Interventies gericht op het behandeling van verslavingen;
  • Ambulante taxaties van medewerkers;
  • Gespecialiseerde detoxificatie;
  • Een intensieve behandelling om de medewerker die lijdt aan de gevolgen van een verslaving helpen te herstellen van deze psychische aandoening.

Neem contact op en krijg professioneel advies.

Problemen op het werk door overmatig gebruik van alcohol komen vaker voor dan men zich realiseert. Geschat wordt dat drie tot zes procent van de beroepsbevolking in Nederland probleemdrinker is. Overmatig gebruik van alcohol of drugs speelt zich meestal af buiten het gezichtsveld van de werkgever. De gevolgen zijn in de meeste gevallen wel merkbaar voor de werkgever in de vorm van verzuim en slechtere prestaties. Dat kan een behoorlijke schadepost opleveren. Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers die overmatig drinken twee tot zes keer meer dan gemiddeld verzuimen. Bovendien kunnen probleemdrinkers een bedreiging vormen voor de veiligheid en gezondheid van anderen en zichzelf.

Bij het ontstaan van problemen op de werkvloer worden fouten nog wel eens door collega’s door de vingers gezien. In een later stadium kan dit omslaan in onenigheid en irritaties. Het tijdig signaleren van problematiek is van groot belang om gefaseerd hulp en begeleiding te kunnen bieden. In de praktijk blijkt dat zes van de tien leidinggevenden bijvoorbeeld een naar alcohol ruikende werknemer niet herkent als een signaal van een mogelijk alcoholprobleem!

Als werkgever kunt u veel moeilijkheden voorkomen door voorbereid te zijn op de risico’s van alcohol en andere middelen: zowel door preventieve maatregelen, als door tijdige interventie bij eenmaal ontstane problemen.

Op het gebied van alcohol en werk biedt Castle Craig Nederland de volgende mogelijkheden:

  • Ondersteuning bij de aanpak van eventuele problematiek binnen uw organisatie,
  • Advies over het te voeren beleid bij verslavingsproblemen,
  • Op maat gesneden cursussen voor werknemers,
  • Individueel advies,
  • Zorg en discretie wat betreft uw vraag.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken, dan kunt u contact opnemen: info@castlecraig.co.uk / +44 1721 360 014