EN | NL | BE | FR | RO

Voor behandeling van alcoholisme en andere verslavingen

Over Ons

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

Castle Craig Hospital en Castle Craig Nederland zijn beide toegelaten zorginstellingen volgens de WTZi.

WTZi staat voor ‘Wet Toelating Zorginstellingen’. Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet voor vergoeding in aanmerking komt. 

De toelating is noodzakelijk voor een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij voor de behandeling van een verslaving. Castle Craig is door de meeste zorgverzekeraars gecontracteerd, zie vergoeding via de zorgverzekeraar.

Scottish Borders Health Board

Castle Craig Hospital is geregistreerd bij de Scottisch Borders Health Board (Schotse Raad voor Gezondheid). Castle Craig is ook een belangrijke contractpartner van de NHS, het Britse ziekenfonds, en wordt erkend door de grote zorgverzekeraars in Groot-Brittannië. Castle Craig is een Preferred Provider (voorkeursverzorger) voor de Amerikaanse federale overheid in het kader van hun TriCare Programma.