EN | NL | BE | FR | RO

Voor behandeling van alcoholisme en andere verslavingen

Mutualiteit

Vergoeding voor onze klinische therapie voor verslaving in België is momenteel niet mogelijk via de mutualiteit. 

U kunt bij uw mutualiteit advies inwinnen over hoe u een aanvraag voor vergoeding kunt doen via de Richtlijn Grensoverschrijdende Zorg. Voor verder advies kunt u terecht bij het Nationaal Contact Punt Grensoverschrijdende Zorg.